Artykuł
Grafik
by UDS DANCE STUDIO
2017-08-29 11:31:09

Grafik na sezon 2017/2018.


Informacje ogólne dla nowych tancerzy:
Pierwsze zajęcia dla osób NOWYCH są GRATIS.
→Na zajęciach obowiązuje czyste, zmienione obuwie sportowe i wygodny strój sportowy.
Po pierwszych zajęciach pokazowych (gratis) należy podjąć decyzję o zapisie do konkretnej grupy.
Na kolejne zajęcia należy przynieść potwierdzenie przelewu za zajęcia (opłata obejmuje 30 dni)
Osoby bez uregulowanej opłaty nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach.


KARTA TANCERZA UDSu: Każdy tancerz podczas pierwszych zajęć regularnych otrzymuje plastikową KARTĘ TANCERZA z indywidualnym kodem kreskowym. Przed każdymi zajęciami należy okazać tę kartę w recepcji UDSu i na podstawie jej ważności tancerz może wejść na zajęcia. Ważność karty po jej pierwszej aktywacji (pierwsza oplata za zajęcia) trwa 30 dni kalendarzowych i jest przedłużana na podstawie kolejnych opłat za zajęcia (potwierdzenia przelewu należy okazać w formie papierowej w recepcji UDSu lub wysłać w formie elektronicznej na adres siedziby, do której uczęszcza tancerz). Na podstawie Karty Tancerza wydawane są także kluczyki do indywidualnych szafek w szatni.


PODZIAŁ na grupy:

• Grupy TANIEC NOWOCZESNY / HIP HOP DANCE:
Podczas zajęć dominuje hip hop new style, hip hop old school, new age, dancehall, waacking, house.
Treningi rozpoczynają się rozgrzewką, zawierają elementy ćwiczeń koordynacyjnych i rozciągających. Na każdych zajęciach instruktor uczy nowej choreografii. Na te zajęcia mogą uczęszczać przedszkolaki od 5 roku życia, dzieci i młodzież szkolna, studenci i dorośli, także powyżej 31 lat. Obowiązuje podział grup pod względem wieku i zaawansowania.
Te grupy zależnie od wieku na grafiku noszą nazwy:
P – dzieci 4-6 lat (rocznik 2011, 2012, 2013)
Z – dzieci 7 lat (rocznik 2010) * tylko kontynuacja nauki tańca!
K – dzieci 7-10 lat (rocznik 2007, 2008, 2009, 2010)
J – juniorzy 11-14 lat (rocznik 2003, 2004, 2005, 2006, )
D – młodzież powyżej 15 lat (rocznik 2002 i starsi) /students, adults/
F – dorośli powyżej 31 lat

• Grupy JAZZ/MODERN oraz BALET:
Zajęcia baletowe dla dzieci w wieku 5-9 lat.
Zajęcia modern jazz/balet dla tancerzy w wieku 11-14 lat.
Zajęcia modern jazz dla tancerzy powyżej 15 roku życia. – grupy o nazwie M
Te grupy zależnie od wieku na grafiku noszą nazwy:
B – dzieci 5-9 lat (roczniki 2009 ,2010,2011,2012)
N – młodzież 11-14 lat (roczniki 2003, 2004, 2005) *nowość!!! /tylko poziom open!
M – młodzież i dorośli (roczniki 2002 i starsi)


POZIOMY ZAAWANSOWANIA grup:
cyfra „1” lub litera „A” → oznacza zaawansowaną grupę zamkniętą/reprezentacyjną
cyfra „2” lub litera „B” → oznacza grupę zaawansowaną otwartą
cyfry „3”, „4” , „bis” lub „C”, „D” → oznaczają grupy średniozaawansowane otwarte
cyfry „6”, „7”, „8”, „9” lub litery „F”, „G”, „W” , „Z” → oznaczają grupy początkujące otwarte

ZAPRASZAMY !


Back to top