Artykuł
Cennik
by UDS DANCE STUDIO
2017-08-29 11:31:18

CENNIK,
Pierwsze zajęcia dla nowych tancerzy są zawsze GRATIS - dotyczy grup hip hop, balet i modern jazz.
Zapraszamy! 

DANE DO PRZELEWU (dotyczy obu siedzib Studia Tańca UDS) - opłaty przyjmujemy tylko przelewem - nie przyjmujemy gotówki:
UDS ART COMPLEX
al. Spółdzielczości Pracy 36 B
20-147 Lublin
bank: BGŻ BNP PARIBAS
nr konta: 20 2030 0045 1110 0000 0141 3520
➡️ Tytuł przelewu: imię i nazwisko tancerza+6-cio cyfrowy numer Karty Tancerza+poprawna nazwa pakietu z cennika
(np. Jan Kowalski 009555 pakiet podstawowy)
➡️ Brak powyższego wpisu w tytule przelewu utrudni identyfikację płatności.
➡️ Kwota przelewu musi być zgodna z nazwą wykupionego pakietu zajęć.
➡️ Numer Karty Tancerza znajduje się na plastikowej, czarnej karcie, jest 6-cyfrowy i rozpoczyna się od „OOO…”
➡️ Potwierdzenie przelewu należy okazać w formie papierowej w recepcji UDSu lub w formie elektronicznej przesłać na adres mailowy siedziby UDSu, w której tancerz chodzi na zajęcia (należy do robić przy każdym kolejnym okresie płatności)
➡️ Nowi tancerze razem z pierwszym przelewem za zajęcia są zobowiązani opłacić bezzwrotne wpisowe w wysokości 50 PLN.


Pytania dotyczące płatności, faktur itp. prosimy kierować do recepcji UDSu:
UDS Olimp - mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 500 66 19 44 ( od 25 sierpnia do 30 czerwca: pon-piątek w godz. 15.00-21.00)
UDS Lsm - mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 536 536 793 ( od 25 sierpnia do 30 czerwca: pon-piątek w godz. 15.00-21.00)

W czasie epidemii kontakt:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE:
→ Wykupiony PAKIET jest opłatą za zajęcia grupowe i dotyczy 30 dni kalendarzowych ( kolejno następujących po sobie ).
→ Wysokość opłaty jest stała dla stałych klientów i musi być uregulowana w całości PRZED pierwszymi zajęciami każdego okresu rozliczeniowego
→ Przerwa w płatności lub czasowa rezygnacja z zajęć w danym roku szkolnym zobowiązuje do wniesienia opłaty AKTYWACYJNEJ w wysokości 10 PLNprzed każdym powrotem na zajęcia  (nie dotyczy okresów zamrożonych),
→ Można dokonać płatności za kilka okresów rozliczeniowych z góry.
→ Aktywność Karty Tancerza startuje od dnia pierwszych zajęć, na które przyjdzie tancerz w nowym roku szkolnym lub w przypadku nowych osób – od dnia pierwszych zajęć, w których uczestniczy po zajęciach pokazowych.
→ Aktywność karty tancerza, na której są zajęcia zamrożone z poprzedniego roku szkolnego startuje od razu w dniu 1 września kolejnego roku szkolnego. 
→ Kolejne opłaty dokonane przed upływem aktualnej aktywności Karty Tancerza, będą przedłużać aktywność karty dopiero PO upływie jej ważności (co 30 dni)
→ Nowych tancerzy obowiązuje bezzwrotna opłata wpisowa w wysokości 35 PLN, którą należy uregulować razem z pierwszą opłatą za zajęcia.
→ Dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy nie są odrabiane.
→ Zajęcia odbywają się przy obecności minimum 5 osób, w innym przypadku zostają odwołane, a te pojedyncze zajęcia z karty tancerzy obecnych osobiście w tym dniu w recepcji studia są automatycznie przeniesione na kolejny okres rozliczeniowy (wydłuża się okres ważności karty danych tancerzy) 
→ Faktury za naszą usługę o nazwie „NAUKA TAŃCA” wystawiamy na życzenie klienta, na dane osoby dokonującej opłaty w formie przelewu - prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania na maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
→ Zwrot opłaty możliwy jest jedynie W CAŁOŚCI i dotyczy sytuacji, gdy nie zostały wykorzystane ŻADNE zajęcia z danego okresu rozliczeniowego. Zwrotów dokonujemy na podstawie pisma, które należy w formie papierowej dostarczyć do biura UDSu. Zwrotów dokonujemy na konto, z którego dokonano przelewu.
→ Nieobecność tancerza na zajęciach nie powoduje pomniejszenia opłaty za kolejny okres rozliczeniowy.
→ W przypadku dłuższej nieobecności istnieje możliwość „zamrożenia” karty tancerza.
→ Nie ma możliwości „zamrożenia” karty tancerza w grupie reprezentacyjnej (opłata w tych grupach jest ciągła i dotyczy okresu wrzesień-czerwiec).
→ Aktywność karty tancerza w grupach reprezentacyjnych startuje w dniu 1 września.


Zasady „zamrażania” karty tancerza - ZMIANA !!! :
1. Zamrożenia Karty Tancerza można dokonać gdy nieobecność dotyczy:
– minimum 14 następujących po sobie dni w przypadku  opcji 2 zajęć w tygodniu,
– minimum 10 następujących po sobie dni w przypadku opcji 3-4 zajęć w tygodniu,
– minimum 7 następujących po sobie dni w przypadku opcji 1 zajęć w tygodniu.
2. Zamrożeniu mogą ulec tylko zajęcia OPŁACONE. Nie zamrażamy okresu zajęć, za które nie jest uregulowana opłata. Gdy na karcie tancerza zostało mniej dni niż wymagane do zamrożenia minumum, zajęcia te przepadają, chyba, że zostaną opłacone z góry. Opcja ta da możliwość uzyskania wymaganej do zamrożenia minimalnej liczby dni jakie powinny być wtedy na Karcie Tancerza.
2. Prośba o zamrożenie karnetu musi obowiązkowo zostać zgłoszona droga mailową (nie zamrażamy kart telefonicznie ani słownie):
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
UWAGA! W treści maila należy wpisać nazwisko tancerza, indywidualny numer karty oraz liczbę dni na ile ma zostać karnet zamrożony z dokładnym podaniem OD JAKIEGO DNIA mamy dokonać zamrożenia.
3. Zamrożenie karty następuje dopiero w dniu otrzymania maila z informacją o nieobecności i dotyczy okresu od danego dnia, w którym mail został napisany. Nie ma możliwości zamrożenia karty „wstecz”.
4. „Odmrożenie” karty następuje w pierwszym dniu po ostatnim „zamrożonym” dniu (wyjątek – wpłynięcie informacji mailowej o przedłużeniu nieobecności).

 

 

Back to top